Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul:MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ PRIN: LUCRĂRI PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE; ACHIZIȚII DE BUNURI”,
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
04/03/2021
Achizitie competitiva pentru atribuirea contractului de lucrari, în cadrul proiectului cu titlul ”Modernizare amenajare piscicola prin: lucrari pentru acvacultura si activitati complementare; achizitie de bunuri” Cod SMIS: 135379, organizata de S.C. GIP EST S.R.L.
04/05/2021

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul:MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ PRIN: LUCRĂRI PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE; ACHIZIȚII DE BUNURI”,

S.C. GIP  EST S.R.L., titular al proiectuluiMODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ PRIN: LUCRĂRI PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE; ACHIZIȚII DE BUNURI“,  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ARBDD Tulcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru  proiectul “MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ PRIN: LUCRĂRI PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE; ACHIZIȚII DE BUNURI propus a fi amplasat   pe teritoriul administrativ al comunei Chilia Veche( F12 extravilan), în cadrul Amenajării Piscicole Chilia 1, Ferma 4, T117, T118,  pe un teren ce aparţine titularului conform contractului de concesiune cu nr.370 din data de 26.10.2018 încheiat cu Consiliul Judeţean Tulcea și în conformitate cu certificatul de urbanism nr.188/17166 din 26.11.2019 emis de Consiliul Județean Tulcea.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARBDD TULCEA, str.Portului, nr.34 A, loc.Tulcea, jud.Tulcea, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:www.ddbra.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a ARBDD Tulcea.