Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul:MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ PRIN: LUCRĂRI PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE; ACHIZIȚII DE BUNURI”,
17/03/2021

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

S.C. GIP EST S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA PRIN: LUCRARI PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE; ACHIZIȚII DE BUNURI” propus a fî amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Chilia Veche( F12 extravilan), in cadruí Amenajării Piscicole Chilia 1, Ferma 4, T117, T118, pe un teren ce aparține tîtularului conform contractului de concesiune cu nr.370 din data de 26.10.2018 încheiat cu Consilîul Județean Tulcea și in conformitate cu certificatul de urbanism nr.188/17166 din 26.11.2019 emis de Consiliul Județean Tulcea.

lnformațiiîe privind proiectuî propus pot fì consultate ía sedìul ARBDD TULCEA,str.Portului, nr.34 A, Ioc.Tulcea, jud.Tuícea, in zilele de luni, marțî, mìercuri și joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între 08.00-14.00 şi la sediul titularului S.C. GIP EST S.R.L.din Mun. lași, str.Hotin nr.8, jud.lași, Punct de lucru: loc. Chilia Veche, A.P. Chilia I, Ferma 4, județul Tulcea, e-mail: adrian.ciobotaru@gipest.ro, in zilefe de luni, marți, miercuri și joi între orele 08.00-16.00 și vineri între orele 08.00-14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ARBDD TULCEA, str.Portului, nr.34 A, loc.Tulcea, jud.Tulcea.